Uyguladığımız Testler

Öğrenme Güçlüğü Belirti Testi
WISCR Zeka Testi
Stanford Binet Zeka Testi
Cas Testi
Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Gessel Gelişim Figürleri
WISC IV Zeka Testi

Okul Öncesi Öğrenme Güçlüğü Belirti Testi

Bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır.