Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite

Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. “Bir türlü yerinde durmayan,” “hayallere dalan”, “düşünmeden davranan”, “dalgın, unutkan” …vs. gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuklardır. Bu davranışlar çoğu çocukta zaman zaman görülebilen durumlar olduğundan tanı konulması için yeterli deneyim ve bilgi birikimi sahibi uzmanların yardımı gerekir. Sanıldığından daha sıktır, % 4-8 gibi bir oranda görülmektedir; bu da 25-30 kişilik bir sınıfta en az 1-2 DEHB olan çocuk görülebileceği anlamına gelmektedir. DEHB disleksi ile beraber görülebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nu tek bir başlıkta açıklamak yeterli değildir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite temel olarak üç belirtiden oluşan psikiyatrik ve gelişimsel bir bozukluktur;


Dikkat eksikliğii;
Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemezler.
Dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanırlar.
Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybederler Siz konuşurken dinlemez gibi görünürler Detayları gözden kaçırırlar Düzensiz görünürler Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar Unutkandırlar İlgileri kolayca başka yönlere kayar

Hiperaktivite;
Yerinde duramazlar Oturması gerektiği halde oturamazlar Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler Yerli yersiz koşup tırmanırlar Çok konuşurlar Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar Her zaman bir şeylerle uğraşırlar Sırasını beklemekte zorlanırlar Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keserler
Dürtüsellik ; sabırsıslık, duygularını kontrol edememek, sırada bekleyememek, kendini frenleyememek.

Bize Ulaşın