Disgrafi

Disgrafi yazma zorluklarını içerir. Harfleri/heceleri eksik, ters yazma, ekleme, ayna hayali yazma, satır atlama, zorluklarının birini ya da birkaçını kapsayabilir. Disleksi eğitimi gibi Disgrafi eğitimi de uzmanlarca yapılmalıdır.
Temel bazı özellikleri şöyle sıralanabilir.
Kalemi uygun pozisyonda tutamaz ve kalemi kontrol etmekte zorlanırlar.
El yazıları oldukça karışıktır.
Yazıları dağınık ve okunaksızdır.
Harfleri, sayıları tersten yazabilirler.
Küçük-büyük harflerin karıştırabilirler.
Uygun olmayan boyutta ve aralıklı harflerle yazabilirler.
Bazı harf ve heceleri ya atlar ya da eklerler.
Heceyi ya da sözcüğü ters yazabilirler. (koş-şok, atkı-takı gibi)
İmla kuralları ve noktalama işaretlerine uymazlar.
Tahtaya bakarak yazıları defterine geçirirken ya da öğretmenin söylediklerini yazarken sınıf ayak uyduramayabilirler.
Temel gramer ve imla becerilerinde sorun yaşarlar.
Sıklıkla b-d, b-p, m-n, z-s, f-v, ğ,g ve noktalı harfleri birbirine karıştırırlar.
Sayıları ters veya dönmüş olarak (3-E, 6-9, 10-01 gibi) algılayıp yazabilirler.
Defterleri düzensizdir.

Bize Ulaşın