Disleksi

Disleksi okuma sorunlarını içerir. Hiç okuyamamadan, harf/hece atlama, ekleme, ters çevirme, heceleyerek okuma, kelimenin son harfini/hecesini atlama, ekleme, döndürme gibi geniş bir yelpazede kendini gösterir. Disleksi eğitimi uzmanlarca yapılmalıdır.
Temel bazı özellikleri şöyle sıralanabilir.
Öncelikle dikkat güçlüğü yaşarlar.
Konuşmaya yaşıtlarından geç başlarlar ve konuşma becerileri zayıf olabilir.
Hareketleri yaşıtlarına göre daha yavaştır, sıralamada gruplandırmada zorluk çekerler,
Kelimeleri akıllarında tutamazlar,
Ritimlere uyamazlar
Sesleri tanımakta güçlük çekerler
Fikirleri sesli ya da yazılı rahatça ifade edemezler,
Hecelerin seslerini karıştırırlar, okurken kelime atlar, seslerin yerini değiştirebilirler
Okuduğu şeyi hatırlamada zorluk çeker bu nedenle aynı şeyi birden fazla okuma ihtiyacı duyabilirler
Son okunan şeyi hatırlayamaz, bu nedenle aynı paragrafı tekrar tekrar okumak zorunda kalabilirler.
Sözcükleri tersten okurlar örneğin; ‘kitap’ yerine ‘kipat’ derler, bazı harfler arasındaki farklılıkları tanımlayamaz ve açıklayamazlar,
Harfleri ya da sayıları tersten algılarlar örneğin; ‘3’ sayısını ‘E’ harfi, “p” “b” ‘d’ harflerini karıştırma, ”12” yerine “21” “ve” yerine “ev” şeklinde okuma gibi özellikleri olabilir.

Bize Ulaşın