Bu testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Normal gelişim gösteren ancak davranışsal, algısal ve akademik gelişim alanlarında problem olduğu düşünülen çocukların ebeveyn, öğretmen ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarının bu öğrenme güçlüğü belirti tarama listesini kullanmaları ile riskli çocukları hızlı bir şekilde belirleyebilecekleri ve uygun değerlendirme için uzmanlara yönlendirebileceği düşünülmektedir.

Testi dolduran ( ebeveyn/öğretmen )

Şehir

E-Posta

Telefon

1. Dikkati kolayca dağılır, kısa surelidir.

2.Çok hareketlidir

3. Hafızası zayıftır, öğrendiklerini çabuk unutur.

4. İşini bitirmede yavaştır, kendini veremez, hayal kurar.

5. Sakardır.

6. Bisiklete binmeyi, ip atlamayı, yüzmeyi öğrenmek onun için zordur.

7. Bazı harflerin seslerini doğru telaffuz edemez.

8. Söylenenleri hatırlamakta güçlük çeker.

9. Grup içinde sırasını beklemekte zorlanır.

10. Dinlediği hikayeleri anlamakta güçlük çeker.

11. Başkalarını dinlemekte zorlanır, dinlemiyormuş gibi gözükür.

12. Çok sık eşya kaybeder.

13. Tehlikeli islere ya da oyunlara kalkışır.

14. Sağ ve solunu sıklıkla karıştırır.

15. Detayları gözden kaçırır.

16. Yaşıtları yapabildiği halde sınıf ya da okul kurallarına uymakta zorluk çeker.

17. Yönergeleri izlemekte güçlük çeker.

18. El becerileri zayıftır, yaşıtlarıyla karsılaştırıldığında çizgileri, çizimleri kotudur.

19. Sayıların sırasını ve anlamını kavramakta zorlanır.

20. Hoşlanmadığı durumlarda çok ani ve sert tepkiler gösterir, fevridir veya ataktır.

21.Gergin ya da rahatsızdır.

22.Oldukça çocuksu görünür.