Sosyal Öğrenme Güçlüğü

Sosyal öğrenme güçlüğü, yaygın olmayan bir problem olduğu için genellikle çocuklar Disleksi veya DEHB tanılarıyla yönlendirilmektedir. Sözsüz (nonverbal) öğrenme güçlüğü sağ beyin öğrenme güçlüğüdür. Kişi zeki, başarılıdır ancak insan ilişkilerinde sorunlar yaşar. Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü, öğrenmeyi, okul eğitimini, duygusal ve sosyal gelişimi etkileyen bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar genellikle akademik alanda sorunlar yaşamalarına rağmen sosyal ve duygusal açıdan zorluk yaşamayabilirler. Fakat Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar başta akademik olmak üzere, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında da ciddi sorunlar yaşarlar. Bu konularda yaşadıkları zorlukları erken dönemde saptamak çoğu zaman mümkün olamayabilir.

Sosyal öğrenme güçlüğü, yaygın olmayan bir problem olduğu için genellikle çocuklar Disleksi veya DEHB tanılarıyla yönlendirilmektedir. Sözsüz (nonverbal) öğrenme güçlüğü sağ beyin öğrenme güçlüğüdür. Kişi zeki, başarılıdır ancak insan ilişkilerinde sorunlar yaşar. Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü, öğrenmeyi, okul eğitimini, duygusal ve sosyal gelişimi etkileyen bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar genellikle akademik alanda sorunlar yaşamalarına rağmen sosyal ve duygusal açıdan zorluk yaşamayabilirler. Fakat Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar başta akademik olmak üzere, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında da ciddi sorunlar yaşarlar. Bu konularda yaşadıkları zorlukları erken dönemde saptamak çoğu zaman mümkün olamayabilir.Bu çocuklar matematikte belirgin bir şekilde zorlanırlar. Problemleri okuma, anlama ve işleme dökmede zorlanırlar. İleri matematiksel işlemlerde bu zorluk daha da göze çarpar. Sözel problemi anlama ve çözme sütunları alt alta getirmede, elde varların hesabını tutmakta ve bunları işleme katmada güçlük yaşarlar.

Okumayı öğrenmede zorlanmazlar. Genelde hızlı okurlar ve okuduklarında hataları çok az olur. Fakat özellikle uzun metinlerde ve soyut konularda okudukları anlamakta ve anlatmakta güçlük çekerler.

Bize Ulaşın

 • •Sosyal yaşamda zorluk
  İlk kez girdikleri sosyal ortamlarda sorun yaşayabilirler. Jest ve mimikleri anlamada/yorumlamada sorun yaşadıkları için, jest ve mimiklerle yapılan uyarılara rağmen yapmamaları gereken bir davranışı bir defalarca yapabilirler. Bu durum yalnız kalmalarına, arkadaş olamama sorunlarına yol açabilir.

 • •Kendini İfade etmede güçlük
  Kendi iç dünyasında olup bitenleri anlatmakta, duygu ve düşüncelerini paylaşmakta zorluk yaşarlar. Ezber yeteneklerini kullanmaya çalışmakla birlikte mantıklı ve anlaşılır biçimde kendilerini ifade etmede zorluk yaşarlar.

 • •Dilde ve İletişimde güçlük
  Konuşmanın dışında, diğer yollarla iletişim kurma yetenekleri zayıftır. Beden dilini, sosyal ilişkilerdeki ince mesajları değerlendiremeyebilirler. Jest ve mimiklerin anlamını vs. Konuşmalarına uygun tonlama yapma yeteneğinden yoksundurlar. Tek düze ve monoton konuşurlar. Jest, mimik ve vücut dilini kullanmada güçlük çekerler.

 • •Bir konuya aşırı ilgi
  Bazen Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü olan çocuklarda bir konuya aşır ilgi de görülebilir. Özellikle sözel alanlarda belli bir konuya karşı çok ilgili olabilirler. Örneğin tarih, coğrafya, uzay, futbol vs.

 • •Motor- Koordinasyon Problemleri
  Özellikle küçük yaşlarda, ince devinsel hareket gerektiren işlerde zorlanırlar. Kağıt, kalem kullanarak yapmaları gereken işleri başarmak güç gelebilir. Okul hayatında yazıları bozuk olur. Bunun yanında makas kullanmak, bisiklete binmek, topa vurmak, ayakkabı bağını bağlamakta çok zorlanırlar. İnce motor beceri gerektiren işlere daha az merak gösterirler.

 • •Yer-yön bulmada zorluk
  Yönünü bulmakta zorlanırlar. Okulda, sokakta kaybolabilirler. Yeni gittikleri yeri ikinci defa bulmak için epey zaman harcarlar.
  Belirgin bir öğrenme programı bulunmayan sosyal öğrenme güçlüklerinde çok ciddi bir şekilde eğitimci sorunu yaşanmaktadır. Sosyal öğrenme güçlüğü için tanı koyma yeterliliğine ve deneyimine sahip uzmanımızla özellikle drama, -mış gibi yapma, tahmin taklit vb yöntemleri uygulamaktayız. Yanlış tanılanmış ve yanlış eğitim dizgelerine sokulmuş öğrenciler doktorlara sunduğumuz gözlemlerimiz ve değerlendirmelerimizle tekrar ele alınmış ve tıbbi tanıları %80 e varan oranında değişmiştir.
  Belli başlı ayırt edici özellikleri

 • •Sözcüklerin mecaz anlamlarını kavrayamama
  Kelimelerin bildik anlamlarıyla değerlendirdikleri için imaları, mecaz ve yan anlamları, deyimleri ve şakaları anlayamazlar. Ses tonlarında vurguları kavrayamadıkları ve kelimeleri gerçek anlamda algıladıklar için imalarda bulunamazlar/anlayamazlar. Etekleri zil çalmak deyiminde etekte zil var diye düşünür, kalbimi kırdın cümlesinde kalbin gerçekten kırıldığını anlarlar. Bu nedenle insanlarla olan iletişimde güçlük çekerler.

 • •Çok fazla soru sorabilirler
  Akıllarına her geldiğinde ortama bakmaksızın kolaylıkla soru sorabilirler. Bu bazı istenmeyen durumların yaşanmasına çevresel tepkilere neden olabilir. Diğer çocukların utanıp da soramadıkları soruları çekinmeden sorarlar.

 • •Akademik yaşamda güçlük
  Bu çocuklar matematikte belirgin bir şekilde zorlanırlar. Problemleri okuma, anlama ve işleme dökmede zorlanırlar. İleri matematiksel işlemlerde bu zorluk daha da göze çarpar. Sözel problemi anlama ve çözme sütunları alt alta getirmede, elde varların hesabını tutmakta ve bunları işleme katmada güçlük yaşarlar.
  Okumayı öğrenmede zorlanmazlar. Genelde hızlı okurlar ve okuduklarında hataları çok az olur. Fakat özellikle uzun metinlerde ve soyut konularda okudukları anlamakta ve anlatmakta güçlük çekerler.

 • •Motor- Koordinasyon Problemleri
  Özellikle küçük yaşlarda, ince devinsel hareket gerektiren işlerde zorlanırlar. Kağıt, kalem kullanarak yapmaları gereken işleri başarmak güç gelebilir. Okul hayatında yazıları bozuk olur. Bunun yanında makas kullanmak, bisiklete binmek, topa vurmak, ayakkabı bağını bağlamakta çok zorlanırlar. İnce motor beceri gerektiren işlere daha az merak gösterirler.