Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimizde yurtdışında kullanıldığı ve başarılı olduğu söylenen, bilimsel destekten yoksun ülkemiz çocuklarına uyarlanmamış, geçerliliği ve güvenirliği belirsiz hiç bir yöntem, test vb. uygulanmamaktadır.

Mental reterdasyonun, Özel öğrenme güçlüğünün, Yaygın Gelişimsel Bozuklukların (Otizm-Asperger-sosyal öğrenme Bozukluğu) tedavisi eğitimdir.

Mental reterdasyonun, Özel öğrenme güçlüğünün eğitimi (disleksi eğitimi), Yaygın Gelişimsel Bozuklukların eğitimleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Eğitimler bu alanlarda uzmanlaşmış kişiler; özel eğitimci, psikolog tarafından verilmelidir. Normal sınıf öğretmenleri yada bu alanda eğitim almamış kişiler tarafından verilmesi uygun değildir. Kurumumuz eğitmenleri –özel eğitim uzmanı, özel eğitimci, psikolog, sınıf öğretmeni- belirli bir eğitimden ve gözlem sürecinden sonra öğrenci ile çalışmaya başlamaktadır.

Pek çok merkez Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuklarla sadece desteğe ihtiyaç duyduğu alanda, (okuma yazma yada matematik gibi) çalışmakta aileye ödev olarak bol bol okuma yapmasını tavsiye etmektedir. Oysa çeşitli algı alanlarında sorunlar yaşayan çocuk için bu pek bir şey ifade etmediği gibi bir eziyete dönüşmektedir. Bu durumu örneklemek gerekirse hiç Fransızca bilmediğiniz okuyup yazamadığınız halde önünüze her gün fransızca metinler geldiğini ve bunları okuyup anlatmanız istendiğini düşünün. Oldukça çekilmez olurdu herhalde.


  Bireysel eğitim

   Bireysel eğitim süresi 45 dakikadır. Öğrenci, performans düzeyini belirlemek amacıyla gözlem ve değerlendirme sürecine alınır. Hangi alanlarda ne tür desteğe ihtiyacı olduğu belirlenir aile, varsa okul öğretmeni ile paylaşılır ve eğitim planında mutabık kalınarak süreç başlatılır.


  Grup Eğitimi

   Grup eğitim süresi 45 dakika olup, uygun performansa sahip gruplarda bu süre uzatılabilir. Öğrenciler yaş, gelişim özellikleri ve desteğe ihtiyaç duydukları alanlara göre gruplanır. Grup sayıları en az 3 en çok 6 öğrencidir.


  Drama

   Öğrencinin eğitim sürecinde edindiği kazanımların sosyal yaşama geçişinin ve yaşantı zenginliğinin sağlanması için çevresi ile iletişimde bulunacağı oyun, drama vb tiyatral etkinliklerle desteklenmesi gerekir. 2 kişiden 8 kişiye kadar gruplarla, bir drama lideri önderliğinde yapılan çalışmalardır.


  Mozaik Atölyesi

   Küçük, birbirinden farklı, üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerinde yanyana getirerek resim oluşturma tekniğine ve ortaya çıkan esere mozaik denir.
   Grup eğitimi içerisinde ve/veya bağımsız olarak yapılan mozaik çalışmalarında amaç öğrencinin şekil zemin algısı, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerini geliştirirken, sabırla ortaya çıkardığı ürünle başarı duygusunu yakalamaktır. Mozaiğin gücü ile üç boyutlu çalışmalar, çocuğun iç dünyasını dışa vurabilmesini sağlar. Çocuklar, kullandıkları renkler ile duygularını ifade etme gücünü kazanıyor ve en önemlisi ise soyut kavramları somuta dönüştürmenin mucizesini yaşıyor.


  Akıl ve Zeka Oyunları

   Zeka insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü. Zeka oyunlarının temeli problem çözmedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır. Kurumumuzda hemen her tür akıl ve zeka oyunları materyali mevcuttur. bireysel ve grup eğitim çalışmalarında, çalışmanın bir kısmanda bu materyalleri kullanmak zorunludur.

Bize Ulaşın