Özel Öğrenme Güçlüğü

Standart eğitim olanaklarına rağmen yaşına ve zekâsına uygun okul başarısı gösteremeyen, normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip, dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme , matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan, kendini idare etme, sosyal algılama, iletişim kurma alanlarında kendini gösteren nörolojik temelli gelişimsel bozukluktur. Literatürde öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, özgül öğrenme güçlüğü, öğrenme bozukluğu, disleksi gibi farklı tanımlar aynı belirtiler için kullanılabilmektedir

Bu tanım görsel, işitsel motor engelleri, zihin engelleri ve duygusal rahasızlıkları, çevresel, kültürel ve ekonomik dezavantajlardan kaynaklı öğrenme güçlüğü olan çocukları kapsamaz.

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sıklıkla görülen özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Ancak bu her çocuğun aynı özellikleri taşıdığı anlamına gelmemelidir. Her çocuk farklı sayıda ve farklı özellik gösterebilir. Öğrenme güçlüğü eğitimi (disleksi eğitimi) özel uzmanlık alanı gerektirir.

 1. Zekâsı normal veya normalin üstündedir.
 2. Kıpır kıpır yerinde duramaz yâda çok yavaş hareket ederler.
 3. Dikkati kısa sürelidir.
 4. Dağınıktırlar, zamanı iyi kullanamazlar.
 5. El göz koordinasyon güçlükleri vardır.
 6. Sağ-sol ayırt etmede güçlük yaşarlar.
 7. Top oynama, ip atlama gibi motor koordinasyon gerektiren oyunlar zor gelir.
 8. Sakardırlar.
 9. Algı kusurları vardır.
 10. Okuması yavaştır. Özellikle bilmediği kelimeleri ve uzun kelimeleri okurken duraklar, okuyamaz.
 11. P,b,d gibi yâda h,y,s,z gibi harfleri karıştırırlar.
 12. Bazı harfleri unutur bazı harfleri fazladan eklerler.
 13. Kelimeleri kısaltarak okurlar.
 14. Kelimeleri uzatır.
 15. Tahmin ederek okurlar.
 16. Yüksek sesle okurken anlamı ifade edecek ritm, tını ve ton bozuktur, yanlış vurgulama yaparlar.
 17. Bir satırı takip edemez karıştırır.
 18. Okuduğu bir öykünün anlamını çıkaramazlar.
 19. Çarpım tablosunu öğrenememe, sayı sembol güçlükleri, yazı bozuklukları, ayna hayali yazımı sık görülür.
 20. İçinden okurken dudak hareketleri ve bazı ses çıkarma eşlik eder.
 21. Saatleri saatlerine uymaz, duygulanım değişikliği görülür.
 22. Beden imajı zayıftır. Benlik saygısı düşüktür.

Bize Ulaşın